Susanna Mikkonen & Vesa Korhonen: Työläistaustaiset yliopisto-opiskelijat ja koulutusmahdollisuuksien tasa-arvo. OKM:n julkaisujua 2018:4. Summary

Book